תנאי שימוש

אנא קרא את התנאים וההגבלות האלה בקפידה לפני השימוש באתר www.nearme.life המופעל על ידי "נירמי".

הגישה שלך לשירות והשימוש בו מותנית בקבלתך ובהיענותך לתנאים אלה. תנאים אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים הזוכים לשירות או משתמשים בו.

על ידי גישה לשירות או שימוש בו, אתה מסכים לציית לתנאים אלה. אם אינך מסכים עם חלק מהתנאים, אינך יכול לגשת לשירות.

חשבונות

בעת יצירת חשבון אצלנו, עליך לספק לנו מידע מדויק, שלם ואמיתי בכל עת. אי ביצוע פעולה זו מהווה הפרה של התנאים, אשר עלולה לגרום לסיום מיידי של חשבונך בשירות שלנו.

אתה אחראי לשמירה על הסיסמה שבה אתה משתמש כדי לגשת לשירות ולכל פעילות או פעולות תחת הסיסמה שלך, אם הסיסמה שלך היא עם השירות שלנו או שירות של צד שלישי.

אתה מסכים לא לחשוף את הסיסמה שלך לצד שלישי כלשהו. עליך להודיע לנו מיד לאחר שנודע לנו על הפרת אבטחה או שימוש בלתי מורשה בחשבונך.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי או לשירותים שאינם בבעלות או בשליטה של "נירמי"

לנירמי אין כל שליטה, ואינו נוטל על עצמו את האחריות, תוכן, מדיניות פרטיות או פרקטיקות של אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי כלשהו. כמו כן, אתה מאשר ומסכים שנירמי לא יהיה אחראי במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שייגרמו או ייגרמו לכאורה או קשורים, לשימוש או להסתמכות על תוכן, סחורות או שירותים אלה הזמינים ב- או באמצעות אתרי אינטרנט או שירותים כאלה.

אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות של כל אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאתה מבקר.

סיום

אנו רשאים לסיים או להשעות את הגישה לשירות שלנו באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או אחריות, מכל סיבה שהיא, במידה והופרו התנאים או חלק מהם.

אנו רשאים לסיים או להשעות את חשבונך באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או חבות, מכל סיבה שהיא , לרבות אך לא רק אם אתה מפר את התנאים.

עם סיום השירות, זכותך להשתמש בשירות תופסק באופן מיידי. אם ברצונך לסיים את חשבונך, תוכל פשוט להפסיק את השימוש בשירות.

חוק וסמכות השיפוט

תנאים אלה יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל .

אי-יכולתנו לאכוף כל זכות או הוראה של תנאים אלה לא תחשב ויתור על זכויות אלה. אם כל תנאי מתנאים אלה מוחזק כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה על ידי בית משפט, שאר ההוראות של תנאים אלה יישארו בתוקף. תנאים אלה מהווים את ההסכם המלא בינינו בנוגע לשירות שלנו, ומחליפים את כל ההסכמים הקודמים שיש בינינו בקשר לשירות.

שינויים ועדכונים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם עדכון הוא מהותי, ננסה להודיע לפחות 30 יום לפני תחילתו של כל תנאי חדש. מה מהווה שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

על ידי המשך גישה לשירות שלנו או שימוש בו לאחר ביצוע תיקונים אלה, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, הפסק להשתמש בשירות.

מדיניות הפרטיות

"נירמי" מפעילה את אתר האינטרנט www.nearme.life.

דף זה מפרט את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף, שימוש וגילוי של מידע אישי בעת השימוש בשירות שלנו.

לא נשתמש במידע שלך או נשתף אותו עם איש, למעט כפי שמתואר במדיניות פרטיות זו.

אנו משתמשים במידע האישי שלך כדי לספק ולשפר את השירות. בשימוש בשירות, אתה מסכים לאיסוף המידע ולהשתמש בו בהתאם למדיניות זו. אלא אם כן הוגדר אחרת במדיניות פרטיות זו, למונחים המשמשים במדיניות פרטיות זו יש את אותם משמעויות כמו בתנאים וההגבלות שלנו, הזמינים בכתובת www.nearme.life

איסוף מידע ושימוש בו

במהלך השירות שלנו, אנו עשויים לבקש ממך לספק לנו פרטים אישיים מזהים שניתן להשתמש בהם ליצירת קשר או לזהות אותך. פרטים אישיים מזהים עשויים לכלול, אך לא רק, את שמך, מספר הטלפון שלך, כתובת הדואר שלך ומידע אחר.

נתונים

אנו אוספים מידע שהדפדפן שלך שולח בכל פעם שאתה מבקר בשירות שלנו. נתוני יומן זה עשויים לכלול מידע כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט של המחשב, סוג הדפדפן, גרסת הדפדפן ודפי השירות שבהם אתה מבקר, השעה והתאריך של הביקור שלך, הזמן המושקע בדפים אלה ובנתונים סטטיסטיים אחרים.

קבצי קוקיס

קובצי קוקיס או עוגיות, הם קבצים עם כמות קטנה של נתונים, שעשויים לכלול מזהה ייחודי אנונימי. קובצי קוקיס נשלחים לדפדפן שלך מאתר אינטרנט ומאוחסנים בכונן הקשיח של המחשב.

אנו משתמשים בעוגיות כדי לאסוף מידע. תוכל להורות לדפדפן שלך לסרב לכל קובצי ה- קוקיס או לציין מתי קובץ קוקיס נשלח. עם זאת, אם אינך מקבל קובצי קוקיס, ייתכן שלא תוכל להשתמש בחלקים של השירות שלנו.

נותני שירות

אנו עשויים להעסיק צדדים שלישיים ואנשים פרטיים כדי להקל על השירות שלנו, לספק את השירות בשמנו, לבצע שירותים הקשורים לשירות או לסייע לנו בניתוח האופן שבו אנו משתמשים בשירות שלנו.

לצדדים שלישיים יש גישה למידע האישי שלך רק כדי לבצע את המשימות האלה בשמנו ומחויבים לא לגלות או להשתמש בו לכל מטרה אחרת.

אבטחה

האבטחה של המידע האישי שלך חשובה לנו, אך זכור, כי אין שיטת שידור דרך האינטרנט, או שיטת אחסון אלקטרוני שהנם 100% מאובטחים. בעוד אנו שואפים להשתמש באמצעים מקובלים מבחינה מסחרית כדי להגן על המידע האישי שלך, אנו לא יכולים להבטיח את הביטחון המוחלט שלו.

קישורים אל אתרים חיצוניים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידינו. אם תלחץ על קישור של צד שלישי, תועבר לאתר של צד שלישי זה. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר שבו אתה מבקר.

אין לנו שליטה על כך, ואין לנו כל אחריות לתוכן, למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות של אתרים או שירותים של צד שלישי.

פרטיות ילדים

התכנים המופיעים בנירמי, אינם פונים למי שגילו מתחת לגיל 13. אין אנו אוספים מידע המאפשר זיהוי אישי של ילדים מתחת לגיל 13. אם אתה הורה או אפוטרופוס ואתה מודע לכך שילדך סיפק לנו מידע אישי, צור איתנו קשר. במידה ונגלה כי ילדים מתחת לגיל 13 סיפקו לנו מידע אישי, אנו נמחק מידע זה מהשרתים שלנו באופן מיידי.

שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת. אנו נודיע לך על כל שינוי על ידי פרסום מדיניות הפרטיות החדשה בדף זה.

מומלץ לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת עבור כל שינוי. שינויים במדיניות פרטיות זו יעילים כאשר הם מפורסמים בדף זה.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, צור איתנו קשר